Poplatky v MŠ: úplata za vzdělávání místní         180 Kč

                                                       přespolní        300 Kč                  

Cena za stravovací služby:

Mateřská škola - děti 3 - 6 let                    Mateřská škola - děti 7 let     

přesnídávka      6 Kč                                 přesnídávka      7 Kč
oběd                19 Kč                                 oběd               22 Kč
svačina              6 Kč                                 svačina             6 Kč
celodenní stravování celkem:   31 Kč                               35 Kč

Dopolední stravování celkem:   25 Kč                             
 

 

Cizí strávníci                62,- Kč