GDPR

- ochrana osobních údajů v MŠ od 25.5.2018 nabylo účinnosti

NAŘÍZENÍ  Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů GDPR

Pověřenec MŠ Kněžnice na ochranu osobních údajů - HELENA ČERVOVÁ