Personál MŠ

Pedagogický personál

Greško Irena - ředitelka mateřské školy
Švecová Miroslava - učitelka

Nosková Eliška - chůva

Provozní personál

Klapková Kateřina - vedoucí školní jídelny

                              - pomocná učitelka ( na překrývání učitelek )

Rybářová Monika  - hlavní kuchařka
Kučerová Lucie - školnice ( zástup )