Režim dne 

.   Denní rytmus a řád 

Uspořádání dne respektuje individuální zvláštnosti dětí, přizpůsobuje se jejich aktuálním potřebám a zájmům. Dává co nejvíce příležitostí k uplatnění spontánního pohybu a hře při dodržování intervalů mezi jídly. Doba vyhrazená pro pobyt venku a odpočinek dětí tvoří pevnou složku režimu dne. 

 

7.00 hodin – 9.30 hodin:       

scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí, tělovýchovná chvilka, hygiena, přesnídávka, řízené činnosti, individuální, skupinová práce

frontální činnosti se zaměřením na jednotlivé vzdělávací oblasti, grafomotorika, jazyková průprava    

8.25 hodin – 8.50 hodin:      

přesnídávka                       

9.30 hodin – 11.30 hodin:      

příprava na pobyt venku, oblékání, pobyt venku zaměřený na hry, sezónní činnosti,

pohybové aktivity

11.35 hodin – 12.00 hodin:   

převlékání, hygiena, oběd – stolování, hygiena, ukládání k odpolednímu klidu                                 

12.00 hodin – 14.00 hodin:  

 odpolední klid, relaxace, spánek, aktivity nespavých dětí 

14.00 hodin – 14.30 hodin:   

vstávání, hygiena, tělovýchovná chvilka, svačina

14.30 hodin – 16.00 hodin:   

odpolední činnost dětí, individuální, skupinová práce, hry dětí při příznivém počasí pobyt venku na školní zahradě