O nás

                         

    Naše mateřská škola, starší jednopatrová budova, se nachází v krásném, malebném prostředí Českého Ráje, kde všude kolem jsou louky, lesy, potůčky, rybníkBudovu obklopuje rozsáhlá školní zahrada plná vzrostlých stromů, kterou se snažíme společně s obcí Kněžnice zvelebovat, aby našim dětem poskytla pěkné prostředí ke svým hrám. Školní zahrada je prostorná a má dostatek travnaté plochy, která je vhodná pro přirozený a zdravý pohyb dětí. Celá plocha je zajištěna také z hlediska bezpečnosti drátěným plotem. Na chodnících mají děti možnost jízdy na koloběžkách, kreslení křídou apod. Také mohou využívat pískoviště, průlezky, bezpečné houpačky na pružině, dřevěný domeček a také dřevěnou herní soustavu se skluzavkou.
Mateřská škola má v provozu 1 třídu s kapacitou 25 dětí.
Součástí mateřské školy je i školní jídelna, která také vaří pro cizí strávníky v doplňkové činnosti.

    Záměrem Mateřské školy Kněžnice je výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu, a podpora rozvoje každého dítěte v jeho individuálních možnostech. Uplatňujeme ozdravné aktivity, které umožňuje prostředí a podmínky mateřské školy se zaměřením na prevenci onemocnění horních cest dýchacích a posílení imunitního systému.  

   Mateřská škola dbá na správný duševní a tělesný rozvoj dětí s prioritou akceptovat každé jednotlivé dítě v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, který je realizován v pohodovém klimatu MŠ, zajištěným všemi zaměstnanci.

 Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, rozvíjet v nich vztah k přírodě a podporovat hlavně citovou výchovu.

Úzkou spoluprací se ZŠ Libuň se snažíme, aby přechod dětí z mateřské školy do základní školy byl radostný a vzbudil v nich zájem o učení.

 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.