SRPŠ   

                                                 Po dohodě všech rodičů, na třídní schůzce dne 17.9.2015 byl založen                                                         
 
Fond rodičů z MŠ Beruška Kněžnice
 
              Do fondu se vloží na školní rok dohodnutá částka za každé dítě. Z této sumy bude hrazeno divadlo, autobus ,
        dárky pro předškoláky apod.
 
 
Na školní rok 2017 - 2018 se částka odsouhlasila rodiči na třídních schůzkách 29.9.2017
 
 
 
Pokladníkem byla znovu zvolena na školní rok 2017/2018 paní Damašková. 
Do pokladního deníku bude možno nahlédnout po dohodě, nebo na každé rodičovské schůzce v MŠ Kněžnice.