Sluníčko - sboreček

    Hudba není jen záležitost citu, ale i nezbytnou potřebou člověka.
Pomocí hudební výchovy v MŠ dítě tvoří, prožívá individuální
i kolektivní radost z hudby. Pro děti se tyto činnosti stávají cílevědomým,
radostným, zajímavým, přitažlivým a poučným, výchovněvzdělávacím procesem,
jehož jsou děti tvůrčími účastníky, zároveň pozornými a zvídavými
a posuzujícími posluchači, případně i diváky.

Projekt - "zpívání pro radost"
je zejména zaměřen na přístup k talentovaným 5 - 6 letým dětem, 
ale někdy i na děti mladší, které ve svém věku vykazují dobré pěvecké
dovednosti a je dobré toto jejich nadání rozvíjet, vytvářet a rozšiřovat
kladný vztah k hudbě.

Cílem projektu

    je rozvíjet aktivitu dětí, nacházet aktivizační prostředky, mobilizovat 
v dětech tělesné, duševní síly a probouzet v nich radostné zážitky při styku 
s hudbou. Rozvíjet a prohlubovat jejich hudební nadání.

Sluníčko je vždy 1x za čtrnáct dní ve čtvrtek (v sudém týdnu), v dopoledních hodinách.

O tom, co jsme s dětmi dělali se dočtete na nástěnce v MŠ.