Pastelka-výtvarné hraní - každé liché pondělí, místo odpočinku.

MOTTO: "KRESLÍME, MALUJEME, MODELUJEME,

               Z VÝTVARNÝCH DOVEDNOSTÍ

               SE RADUJEME!"

    Výtvarná aktivita dítěte je něčím zcela přirozeným podobně jako řeč
a projev dětské hudebnosti. Není zcela vysvětlitelná jen dětskou
radostí z pohybu a ze stopy, jež zanechává kreslící nástroj.
Navazuje na prožitkovou sféru duševna, na paměť, tvary a barvy,
ale především na dětskou představivost, kterou účinně pomáhá
rozvíjet.
    
    Různorodé podoby umění dítě oslovují již od chvíle, kdy začíná vnímat
okolní svět. Sekává se s nimi na ulicích při ccestě do MŠ, nebo když
doprovází rodiče do obchodů, restaurací, bank, sleduje televizi, prohlíží
si nejrůznější časopisy. Ať chce nebo nechce vidí ohromné reklamy
nejen v supermarketech a hypermarketech, ale i u dálnic a silnic,ale
může však obdivovat i sochařská díla v městských parcích a ulicích.

    Nejvhodnějším způsobem, jakým děti uvést do problematiky umění
je "hra". Jejím prostřednictvím pozná nové materiály, nástroje, techniky,
rozvíjí jeho fantazii, umožní mu získat nové prožitky.

Projekt - "kreslíme, malujeme, modelujeme - z výtvarných dovedností
se radujeme" je zaměřen na přístup k dětem talentovaným 5 - 6 letým,
ale někdy i na děti mladší, které ve svém věku vykazují nadprůměrné
výsledky ve výtvarných činnostech.

Cílem projektu

    je rozvíjet výtvarné a tvůrčí vlohy dětí. Seznamování se s rozmanitými
styly, práce s barvou, liniemi, tvárnou hmotou. Učit je novým výtvarným
technikám i kreativní tvorbě s neobvyklým materiálem.

    Seznamovat děti předškolnío věku se soudobým uměním, vzhledem
tomu, že dítě v tomto věku chce neustále poznávat nové věci,
nebojí se experimentovat.