Beruška 

Jsme mateřskou školou, neziskovou, příspěvkovou organizací, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a dlouhodobě.
Vzděláváme děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

Cílem našeho snažení je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Prioritou zůstává rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické
a sociální a vést ho tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, v prostředí rodiny a mateřské školy
a zároveň i ty, které ho v budoucnu očekávají.

Záměrem Mateřské školy Kněžnice je výchova
a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu a podpora rozvoje každého dítěte v jeho individuálních možnostech.

Doufáme, že zde naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí, že naše webové stránky budou místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně
že se na našich stránkách dozvíte vše, co potřebujete vědět. Svých partnerů si velmi vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když se k nám rádi vracejí.

Jsme otevřeni názorům, připomínkám, které se týkají výchovy a vzdělávání vašich i našich dětí.
Těšíme se na spolupráci s vámi. Kolektiv MŠ Kněžnice. 

Navštivte nás na Kněžnice 95, Kněžnice. viz Kontakt

Aktuality

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

15.07.2019 10:30
Provoz MŠ bude zahájen dne 2. září 2019 od 7 hod.